«L’ARMENIEN GLOBAL» vous propose un choix entre plusieurs menus, selon votre appétit et vos objectifs. En cinq premières Etapes («Niveau Nécessaire»), il offre le strict indispensable, avec une assimilation aisée, progressive et «globale» de l’alphabet, cette pierre d’achoppement, et des structures les plus simples. Pour cela, il suffira de mettre à profit des bribes de temps disponibles (au volant, au metro-bus etc.)   ...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More

Անկարելի կը թուի ինծի հիմա, ժլատ բառերու ուրուագծումով մը, ընդգրկել դէմքը եւ վաստակը Անահիտ Տէր-Մինասեանի։ Պատմագէտի ակադեմական բերրի ասպարէզի մը զուգահեռ արտադրուած՝ բազմատասնեակ ուսումնասիրութիւն-յօդուածներ. յաճախ կանխաւ ներկայացուած՝ համա...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More

Haroutioun Kurkjian : «Il faut faire du bilinguisme et de la biculturalité notre manière d’être diasporique, notre apport original à la civilisation mondiale» Writings – Գրութիւններ...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More

Writings – Գրութիւններ/  ...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More
Հրաժեշտ՝ Անահիտ Տէր Մինասեանին
  / 20/02/2019

Անկարելի կը թուի ինծի հիմա, ժլատ բառերու ուրուագծումով մը, ընդգրկել դէմքը եւ վաստակը Անահիտ Տէր-Մինասեանի։ Պատմագէտի ակադեմական բերրի ասպարէզի մը զուգահեռ արտադրուած՝ բազմատասնեակ ուսումնասիրութիւն-յօդուածներ. յաճախ կանխաւ ներկայացուած...

Download / School – Դպրոց
  / 19/02/2019

Ուսուցիչի Ուղեցոյց – Teachers Guide Պատրաստական Գիրք եւ Գիրք 1 Գիրք 2 եւ Գիրք 3 Download / School – Դպրոց  ...

Armenien Global
  , Armenien Global / 09/12/2020

  «L’ARMENIEN GLOBAL» vous propose un choix entre plusieurs menus, selon votre appétit et vos objectifs. En cinq premières Etapes («Niveau Nécessaire»), il offre le strict indispensable, avec une assimilation aisée, progressive et «globale» de l’alphabet, cette pierre d’achoppement, et des structures les plus simples. Pour cela, il suffira de mettre à profit des bribes de temps disponibles (au volant, au metro-bus ...