Անկարելի կը թուի ինծի հիմա, ժլատ բառերու ուրուագծումով մը, ընդգրկել դէմքը եւ վաստակը Անահիտ Տէր-Մինասեանի։ Պատմագէտի ակադեմական բերրի ասպարէզի մը զուգահեռ արտադրուած՝ բազմատասնեակ ուսումնասիրութիւն-յօդուածներ. յաճախ կանխաւ ներկայացուած՝ համա...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More

Haroutioun Kurkjian : «Il faut faire du bilinguisme et de la biculturalité notre manière d’être diasporique, notre apport original à la civilisation mondiale» Writings – Գրութիւններ...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More

Writings – Գրութիւններ/  ...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More

Ուսուցիչի Ուղեցոյց – Teachers Guide Պատրաստական Գիրք եւ Գիրք 1 Գիրք 2 եւ Գիրք 3 Download / School – Դպրոց  ...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More
Հրաժեշտ՝ Անահիտ Տէր Մինասեանին
  / 20/02/2019

Անկարելի կը թուի ինծի հիմա, ժլատ բառերու ուրուագծումով մը, ընդգրկել դէմքը եւ վաստակը Անահիտ Տէր-Մինասեանի։ Պատմագէտի ակադեմական բերրի ասպարէզի մը զուգահեռ արտադրուած՝ բազմատասնեակ ուսումնասիրութիւն-յօդուածներ. յաճախ կանխաւ ներկայացուած...

Download / School – Դպրոց
  / 19/02/2019

Ուսուցիչի Ուղեցոյց – Teachers Guide Պատրաստական Գիրք եւ Գիրք 1 Գիրք 2 եւ Գիրք 3 Download / School – Դպրոց  ...