Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն Ա. Տարի

«Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն» երկրորդ հատորը կը բովանդակէ շարքի բ. եւ գ.գիրքերը, յաջորդաբար Երկրորդականի 11րդ եւ 12րդ կարգերուն համար։ Ան կը պահէ շարքի հիմնական առաջադրանքները՝ պատշաճեցում մշակութային կրթական նոր պայմաններու եւ համակարգերու. հայ գրականութեան ընկալում՝ իբր հայ կեանքի հարազատ հայելի։


ԿԱՐԴԱ՜ ԱՒԵԼԻՆ…….

Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն Բ. եւ Գ. Տարիներ

«Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն» երկրորդ հատորը կը բովանդակէ շարքի բ. եւ գ.գիրքերը, յաջորդաբար Երկրորդականի 11րդ եւ 12րդ կարգերուն համար։ Ան կը պահէ շարքի հիմնական առաջադրանքները՝ պատշաճեցում մշակութային կրթական նոր պայմաններու եւ համակարգերու. հայ գրականութեան ընկալում՝ իբր հայ կեանքի հարազատ հայելի։


ԿԱՐԴԱ՜ ԱՒԵԼԻՆ…….