Հրաժեշտ՝ Անահիտ Տէր Մինասեանին

20/02/2019

Անկարելի կը թուի ինծի հիմա, ժլատ բառերու ուրուագծումով մը, ընդգրկել դէմքը եւ վաստակը Անահիտ Տէր-Մինասեանի։

Պատմագէտի ակադեմական բերրի ասպարէզի մը զուգահեռ արտադրուած՝ բազմատասնեակ ուսումնասիրութիւն-յօդուածներ. յաճախ կանխաւ ներկայացուած՝ համադրական գիտաժողովներու. կսմ նիւթ դարձած անձնական երկարաշունչ սեմինար-դասընթացքներ յետագային նաեւ ամփոփուելու համար իրերայաջորդ ժողովածու հատորներու մէջ. ապա դեռ մենագրութիւն-հատորներ…։ Ահա դեռ շատ համառօտ ու մակերեսային բնորոշումով վաստակը հայ Սփիւռքի ծնունդ եւ արեւմտեան ակադեմական աշխարհի կառկառուն դէմք Անահիտ Տէր Մինասեանի։


Անկարելի կը թուի ինծի հիմա, ժլատ բառերու ուրուագծումով մը, ընդգրկել դէմքը եւ վաստակը Անահիտ Տէր-Մինասեանի։

ԿԱՐԴԱ՜ ԱՒԵԼԻՆ…….