Անկարելի կը թուի ինծի հիմա, ժլատ բառերու ուրուագծումով մը, ընդգրկել դէմքը եւ վաստակը Անահիտ Տէր-Մինասեանի։ Պատմագէտի ակադեմական բերրի ասպարէզի մը զուգահեռ արտադրուած՝ բազմատասնեակ ուսումնասիրութիւն-յօդուածներ. յաճախ կանխաւ ներկայացուած՝ համա...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More

Haroutioun Kurkjian : «Il faut faire du bilinguisme et de la biculturalité notre manière d’être diasporique, notre apport original à la civilisation mondiale» Writings – Գրութիւններ...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More

Writings – Գրութիւններ/  ...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More

Ուսուցիչի Ուղեցոյց – Teachers Guide Պատրաստական Գիրք եւ Գիրք 1 Գիրք 2 եւ Գիրք 3 Download / School – Դպրոց  ...

No Comments Haroutiun Kurkjian Read More
Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն Ա. Տարի

«Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն» երկրորդ հատորը կը բովանդակէ շարքի բ. եւ գ.գիրքերը, յաջորդաբար Երկրորդականի 11րդ եւ 12րդ կարգերուն համար։ Ան կը պահէ շարքի հիմնական առաջադրանքները՝ պատշաճեցում մշակութային կրթական նոր պայմաններու եւ համակարգերու. ...

Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն Բ. եւ Գ. Տարիներ

«Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն» երկրորդ հատորը կը բովանդակէ շարքի բ. եւ գ.գիրքերը, յաջորդաբար Երկրորդականի 11րդ եւ 12րդ կարգերուն համար։ Ան կը պահէ շարքի հիմնական առաջադրանքները՝ պատշաճեցում մշակութային կրթական նոր պայմաններու եւ համակարգերու. ...